All Flower

ไม้ดอกไม้ประดับ

ข้าวหลามดง

ไม้พุ่มขนาดเล็ก ตระกูลเดียวกันกระดังงาดอกอ่อนสีเขียว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือชมพูเมื่อบาน หรือบางพันธุ์มีสีเขียวอมเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ดอกมีกลิ่นหอมเย็น ชอบที่ร่มแดดรำไร ปลูกในกระถางได้ถ้าเพราะแบบทาบกิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar