All Flower

ไม้ดอกไม้ประดับ

จำปี

เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 10 – 20 เมตร ดอกเดี่ยวสีขาวอมเหลืองนิดๆ กลิ่นหอมมาก เหมาะปลูกประดับบ้านส่งกลิ่นหอมทั่วบ้าน และยังใช้บังแดดให้ร่มเงาอีกด้วย ชอบแดดและน้ำ แต่ไม่ชอบน้ำขัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar