All Flower

ไม้ดอกไม้ประดับ

จำปา

เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 15-30 เมตรดอกเดี่ยวสีเหลืองส้มมีกลิ่นหอมมากตอนเย็นๆค่ำๆ ออกดอกตลอดทั้งปี ชอบแดด แต่ไม่ชอบน้ำขัง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะมีดอกสวยงาม และให้ร่มเงาบังแดดอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar