โมกหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don

วงศ์ : APOCYNACEAE

สรรพคุณ

เปลือกต้น – แก้บิด แก้ไข้พิษ
ใบ – ขับไส้เดือนในท้อง
ผล – ขับโลหิต
เมล็ดใน – แก้ไข้
กระพี้ – ฟอกโลหิต
แก่น – แก้โรคกลาก
ราก – ขับโลหิต