เถาวัลย์เปรียง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris scandens Benth.
ชื่อวงศ์ : FABACEAE
ชื่ออื่น : เครือเขาหนัง, เถาตาปลา, พานไสน

สรรพคุณของ เถาวัลย์เปรียง : ใช้เถาขับปัสสาวะ แก้บิด แก้หวัด ใช้เถาคั่วไฟชงน้ำ กินแก้ปวดเมื่อย