Category Archives: EUPHORBIACEAE

ไคร้หางนาค

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus taxodiifolius Beille
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่น : เสียวน้ำ, ตะไคร้หางสิงห์, เสียวเล็ก, เสียวน้อย
สรรพคุณของ ไคร้หางนาค : ต้น ใช้ทั้งต้นมีรสจืด เป็นยาขับปัสสาวะ